Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi notu için tıklayın.

   
© Tokat Sağlık Müdürlüğü - İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü 2016

alo 182